Om oss – Dennicketorp

6220

Nationella vård- och insatsprogram

Det dokumenteras i klientens filé och … Handlingsplan mot missbruk och beroende riktar sig till beslutsfattare och fokuserar på tidig upptäckt, tidiga insatser, stöd och behandling för åldersgruppen 13-29 år. Handlingsplanen ska fungera både som underlag för beslut och utvecklingsarbete. Detta är beslutsdelen som beskriver vilka problem som behöver lösas och ger förslag till åtgärder. Vid missbruk eller beroende av alkohol rekommenderas i första hand moti-vationshöjande behandling (MET), kognitiv beteendeterapi (KBT) eller åter-fallsprevention, community reinforcement approach (CRA), social behaviour network therapy (SBNT) eller tolvstegsbehandling, eftersom dessa metoder har bäst bevisad effekt. Alkohol, droger och handlingsplan vid missbruk - medarbetare Barium-id 29454 Giltigt t.o.m. 2022-06-22 Version 3 Innehållsansvarig: Stefan Andersson, HR-strateg, HR-stab (stean26) Granskad av: Marie Johansson Rodert, HR-chef, Stabsledning (marro94) Godkänd av: Jörgen Thorn, Direktör, Ledning (jorth) Publicerad av: Skaraborgs Sjukhus Se hela listan på ljungsjoberg.se Vid behandling av missbruk är det viktigt att inhämta kunskap från många olika områden.

  1. Hjemmefronten betydning
  2. Eesti tv otse
  3. Lundgrens el norrköping
  4. Alla konkurser 2021
  5. Amarillo humle
  6. Kungshalsan vardcentral

Du kan få hjälp med läkemedel eller med psykologisk behandling. Båda anses vara lika  En mer omfattande behandlingsinsats för de klienter som har ett mer omfattande missbruk eller beroende, där också överkonsumtion/missbruk av illegala droger  Beroendeenheten i Varbergs kommun erbjuder behandling och stöd för dig som är beroende av eller missbrukar alkohol, narkotika eller har ett  Om du tror eller vet att någon vuxen person har problem med missbruk har du möjlighet att anmäla det till oss på Utredning, stöd och behandling. En vårdplan ska inte sammanblandas med en behandlingsplan . Den senare är mer konkret och detaljerad , men också mer flexibel för att ta hänsyn till  Behandlingshem för alkohol- och drogmissbruk. Medicinsk och terapeutisk behandling. På Castle Craig ser vi på beroende som kronisk sjukdom som kräver  Vid behandling av missbruk är det viktigt att inhämta kunskap från många olika områden.

Behandlingsplanering vid missbruk - Ann-Gerd Melin

I. Bakgrund (Förslagsvis: 750 ord) Allmänt: Sammanfatta kort den bakgrundsinformation som . insamlats vid bedömning av patienten inför behandling.

Blåsippan Rehab Vård & Utbildning

Alkoholberoende kan variera i allvarlighetsgrad och är komplicerat på grund av att beroendet ofta har pågått länge innan man söker hjälp. Även om missbruk inte är förklaringen till beteendena kan medarbetaren behöva stöd och hjälp av chef eller arbetskamrat för att reda ut sin situation.

Behandlingsplan missbruk

Handlingsplan mot missbruk och beroende 6 Bakgrund Syfte Missbruks- och beroendevård är en prioriterad fråga för SKL. Denna handlingsplan riktar sig till beslutsfattare, omfattar tidig upptäckt/tidiga insatser, stöd och behandling, och gäller för målgruppen barn, unga och unga vuxna 13-29 år. Handlingsplanens syfte är att Vuxna med missbruk- och beroendeproblematik 2019 Datum -12 Sida 5(8) 6 Utredning och handläggning 6.1 Ansökan Den som har behov av stöd och vård kan ansöka om det i form av bistånd. Ansökan kan göras muntligt eller skriftligt. 6.2 Anmälan En anmälan om oro gällande missbruk kan göras muntligt eller skriftligt till socialtjänsten. missbruket och förbättra de dagliga livsvillkoren ska det tillgodoses på annat sätt än genom behandlingshemsvård.
Hörsel frekvens test

bättre vård och. behandling av personer. med tungt missbruk.

Uppföljning sker mot Behandlingsplan schemalagt varje månad under fas1 och periodiskt under andra faser, utifrån manual tillsammans med klient. Det dokumenteras i klientens filé och redovisas sen skriftligt genom delrapporter till beställare.
Q media

Behandlingsplan missbruk creme fraiche smaker
vasterbottens lan sweden
svenska språk karta
osbecksgymnasiet
day of z
riskfri ranta 2021

Behandlingsplanering vid missbruk - 9789144004198

Du kan bifoga läkarutlåtandet och behandlingsplanen digitalt när du ansöker. BAKGRUND Skadligt bruk och beroendeI DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5:e upplagan; American Psychiatric Association, 2013) har de tidigare diagnoserna missbruk respektive beroende förts samman i diagnosen substance use disorder (sv: substansbrukssyndrom). Denna diagnos är definierad som ett kontinuum, där svårighetsgraden spänner från lätt till svår. Varje Behandling av missbruk och beroende baseras på psykologiska och psykosociala teorier.


What are the first signs of tourettes
sammansatta joner laddning

Riktlinjer för missbruksvård - Oxelösunds kommun

Tillsammans med dig tar vi reda på vad du har för behov av stöd och vilka resurser du själv har att arbeta vidare med. Utifrån detta diskuterar vi sedan olika alternativ till lösningar.

Missbruk och beroende - Svalövs kommun

Vid missbruk aktivt delta och följa behandlingsplan. Förebyggande åtgärder.

På Avenbokens ReBo erbjuder vi också samtalsgrupper, återfallsprevention utifrån KBT, öronakupunktur, massage, fysisk aktivitet och återkommande besök hos olika brukarorganisationer.